Använda kortkommandon (tillgänglighet för LibreOffice Writer)

Symbolen Info

Vissa kortkommandotangenter kan vara tilldelade ditt datorsystem. Tangenter som är tilldelade datorsystemet är inte tillgängliga för LibreOffice. Pröva att tilldela olika tangenter antingen för LibreOffice i Verktyg - Anpassa - Tangentbord eller i ditt datorsystem.


Öppna en meny genom att trycka på +<underlined character>. I en öppen meny kan du köra ett kommando genom att trycka på den understrukna bokstaven. Du kan t.ex. trycka på +I för att öppna Infoga-menyn, och sedan på T för att infoga en tabell.

Om du vill öppna en snabbmeny trycker du på Skift+F10. Om du vill stänga en snabbmeny trycker du på Esc.

Så här infogar du avsnitt

 1. Välj Visa - Verktygsrader - Infoga om du vill öppna verktygsraden Infoga.

 2. Tryck på F6 tills verktygsraden Infoga markeras.

 3. Tryck på högerpiltangenten tills ikonen Område markeras.

 4. Tryck på nedåtpiltangenten och ange bredden på området som du vill infoga genom att trycka på högerpilen.

 5. Tryck på Retur.

 6. Tryck på F6 så att markören placeras i dokumentet.

Så här infogar du texttabeller

 1. Tryck på F6 tills verktygsraden Standard markeras.

 2. Tryck på högerpiltangenten tills ikonen Tabell markeras.

 3. Tryck på nedåtpiltangenten och markera antalet kolumner och rader som tabellen ska innehålla genom att använda piltangenterna.

 4. Tryck på Retur.

 5. Tryck på F6 så att markören placeras i dokumentet.

Kortkommandon (tillgänglighet i LibreOffice)

Kortkommandon för LibreOffice Writer