Infoga grafik från galleriet genom att dra-och-släppa

Du kan dra och släppa ett objekt från galleriet till ett textdokument, kalkylblad, teckning eller presentation.

Om du vill ersätta ett galleriobjekt som du infogat i ett dokument håller du ned Skift+Ctrl och drar sedan ett annat galleriobjekt ovanpå objektet.

Infoga grafik

Infoga grafik från en fil

Infoga ett grafikobjekt med skanner

Infoga grafik från LibreOffice Draw eller Impress

Infoga ett Calc-diagram i ett textdokument

Redigera grafiska objekt