Infoga grafik från LibreOffice Draw eller Impress

  1. Öppna dokumentet som du vill infoga objektet i.

  2. Öppna Draw- eller Impress dokumentet som innehåller objektet som du vill kopiera.

  3. Håll ned Ctrl och klicka på och håll objektet en kort stund

  4. Dra till dokumentet som du vill infoga objektet i.

Infoga grafik

Infoga grafik från en fil

Infoga grafik från galleriet genom att dra-och-släppa

Infoga ett grafikobjekt med skanner

Infoga ett Calc-diagram i ett textdokument

Redigera grafiska objekt