Skapa innehållsförteckningar

Det bästa sättet att skapa en innehållsförteckning är att använda den fördefinierade styckeformatmallen för rubriker, t.ex. "Rubrik 1", för de stycken som du vill ha med i innehållsförteckningen. När du har använt en av de här mallarna kan du skapa en innehållsförteckning.

Så här infogar du en innehållsförteckning

  1. Klicka i dokumentet där du vill skapa innehållsförteckningen.

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, and then click the Type tab.

  3. Markera "Innehållsförteckning" i rutan Typ.

  4. Markera ett alternativ som du vill använda.

  5. Klicka på OK.

If you want to use a different paragraph style as a table of contents entry, select the Additional Styles check box in the Create from area, and then click the Assign styles button next to the check box. In the Assign Styles dialog, click the style in the list, and then click the >> or the << button to define the chapter level for the paragraph style.

Så här uppdaterar du en innehållsförteckning

Gör något av följande:

Definiera förteckningsposter

Uppdatera redigera och ta bort förteckningar

Formatera en förteckning

Redigera eller radera förteckningspost

Skapa sakregister

Användardefinierade förteckningar

Skapa litteraturförteckning

Förteckningar över flera dokument