Förhindra avstavning av specifika ord

Om texten är automatiskt avstavad och vissa ord ser underliga ord, eller om du vill att specifika ord aldrig ska avstavas, kan du avaktivera avstavningen för de orden.

 1. Choose - Language Settings - Writing Aids

 2. Välj en ordlista i listan Användarordlista, och klicka sedan på Redigera.

  Om listan är tom kan du skapa en ny ordlista genom att klicka på Ny.

 3. Skriv det ord du vill undanta från avstavning i rutan Ord, följt av ett likhetstecken (=), t.ex. "pretentiös=".

 4. Klicka på Nytt och sedan på Stäng.

Symbolen Tips

Du kan snabbt undanta ett ord från avstavning genom att markera ordet, välja Format - Tecken, klicka på fliken Teckensnitt, och välja "Inget" i rutan Språk.


Vissa ord innehåller specialtecken som LibreOffice behandlar som bindestreck. Om du inte vill att sådana ord ska avstavas kan du infoga en specialkod som förhindrar avstavning på den plats där specialkoden är infogad. Gör så här:

 1. Aktivera specialfunktionerna för språk med komplex textlayout (CTL): Välj – Språkinställningar – Språk och markera Aktiverat för komplex textlayout (CTL). Klicka på OK.

 2. Placera markören på den plats där du inte vill ha någon avstavning.

 3. Välj Infoga - Formateringstecken - Ihopskrivning ingen brytning.

  När specialtecknet är infogat kan du inaktivera CTL igen. CTL behövdes bara för att infoga specialtecknet.

Avstavning

Textflöde