Infoga och redigera fotnoter och slutnoter

Fotnoter refererar till mer information om ett Àmne lÀngst ned pÄ sidan och slutnoter refererar till information i slutet av dokumentet. I LibreOffice numreras fotnoter och slutnoter automatiskt.

SÄ hÀr infogar du en fotnot eller slutnot

  1. Klicka i dokumentet dÀr du vill placera notens förankring.

  2. VĂ€lj Infoga - Fotnot/slutnot.

  3. Under Numrering vÀljer du det format du vill anvÀnda. Om du vÀljer Tecken klickar du pÄ blÀddringsknappen (...) och vÀljer det tecken du vill anvÀnda som fotnot.

  4. Markera Fotnot eller Slutnot under Typ .

  5. Klicka pÄ OK.

  6. Skriv noten.

Ikon

Du kan ocksÄ infoga fotnoter genom att klicka pÄ ikonen Infoga fotnot direkt pÄ verktygsraden Infoga.

SÄ hÀr redigerar du en fotnot eller slutnot

AvstÄnd mellan fotnoter