Sidformatmall från markering

Du kan utforma en sidlayout och sedan skapa en sidformatmall baserad på den.

Du kan t.ex. skapa en sidformatmall som visar ett visst sidhuvud, och en annan sidformatmall som visar ett annat sidhuvud.

  1. Open a new text document, choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. Klicka på ikonen Ny formatmall av markering.

  3. Skriv ett namn för sidan i rutan Formatmallens namn och klicka sedan på OK.

  4. Använd formatmallen på den aktuella sidan genom att dubbelklicka på namnet i listan.

  5. Choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the new page style from the list.

  6. Skriv önskad text till sidhuvudet.

  7. Välj Infoga - Manuell brytning .

  8. Välj Sidbrytning i området Typ och välj sedan"Standard" i rutan Formatmall.

  9. Upprepa steg 2-6 om du vill skapa ännu en användardefinierad sidformatmall med ett annat sidhuvud.

Om sidhuvuden och sidfötter

Definiera olika sidhuvuden och sidfötter

Infoga kapitelnamn och kapitelnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

Formatera sidhuvuden och sidfötter

Dokumentmallar och formatmallar