Visning av bilder på/av

Om ikonen Visning av bilder på/av är aktiverad på ikonraden så visas inga grafiska objekt - bara tomma ramar som platshållare.

Symbol

Images and Charts