Författare

Inserts the name of the person who created the document here as a field. The field applies the entry made under - LibreOffice - User data.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Infoga - Fält - Författare