Infoga

Verktygsraden innehÄller olika funktioner för att infoga ramar, grafik, tabeller och andra objekt.

Du kan vÀlja följande funktioner:

Tabell

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Ikon

Tabell

OmrÄde

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Ikon

OmrÄde

Infoga ram manuellt

Infogar en ram dÀr du drar med musen i dokumentet. Klicka pÄ pilen bredvid ikonen för att vÀlja antalet kolumner i ramen.

Ikon

Infoga ram manuellt

Ram

Infogar en flytande ram i det aktuella dokumentet. Ramar anvÀnds i HTML dokument för att visa innehÄllet i en annan fil.

Symbol

Flytande ram

Infoga fotnot direkt

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

Ikon

Infoga fotnot direkt

Infoga slutnot direkt

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Ikon

Infoga slutnot direkt

Obs!

Infogar en anteckning pÄ den plats dÀr markören befinner sig.

BokmÀrke

Infogar ett bokmÀrke dÀr markören Àr placerad. Du kan sedan anvÀnda Navigator för att snabbt hoppa till den markerade platsen vid ett senare tillfÀlle. I HTML-dokument konverteras bokmÀrken till ankare som du kan hoppa till via hyperlÀnkar.

Icon

BokmÀrke

Arkiv

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

Ikon

Dokument

Autotext

Skapar, Àndrar eller infogar autotext. Du kan lagra formaterad text, text med grafik, tabeller och fÀlt som autotext. Om du snabbt vill anvÀnda en autotext-post, skriver du förkortningen för posten i dokumentet och trycker pÄ F3.

Specialtecken

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Symbol

Specialtecken

Infoga fÀlt

Infogar ett fÀlt pÄ den plats dÀr markören stÄr.

Ikon

Infoga fÀlt

Kontroller

Med ikonen Kontroller öppnas en verktygsrad med de verktyg som behövs för att skapa ett interaktivt formulÀr.

Ikon

FormulÀrkontroller

FrÄn fil

Inserts an image into the current document .

Symbol

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Ljud eller video


Formel

Inserts a formula into the current document.

Symbol

Formel

Diagram

Symbol

Diagram

OLE-objekt

Infoga ett OLE-objekt i det aktuella dokumentet. OLE-objektet infogas som en lÀnk eller som ett inbÀddat objekt.

Symbol

OLE-objekt

Infoga förteckning

Infogar en förteckning vid markörens position.

Post

Skapar en post i en förteckning av den markerade texten.

Ikon

Post