Kombinerad visning

Visar aktuell information om det aktiva dokumentet.

Om markören stÄr i ett namngivet omrÄde visas omrÄdets namn. Om markören stÄr i en tabell visas namnet pÄ tabellcellen. Om du redigerar ramar eller ritobjekt visas storleken pÄ objektet.

Om markören stÄr i text kan du dubbelklicka i det hÀr fÀltet för att öppna dialogrutan FÀltkommandon. I den hÀr dialogrutan kan du definiera ett fÀltkommando som ska infogas i dokumentet pÄ den plats dÀr markören stÄr. Om markören stÄr i en tabell nÀr du dubbelklickar i det hÀr fÀltet, visas dialogrutan Tabellformat. Beroende pÄ vilket objekt som Àr markerat kan du öppna en dialogruta för att redigera ett omrÄde, ett grafiskt objekt, en ram, ett OLE-objekt, eller för att ange numreringen eller storleken pÄ ett ritobjekt.