Starta om numrering

Börjar om textnumreringen. Den är bara synlig om markören är placerad i en numrerad lista eller en punktlista.

Symbol

Starta numrering på nytt