Flytta nedÄt med undernivÄer

Flyttar ett stycke med alla understycken till efter följande stycke. Den Àr bara synlig om markören Àr placerad i en numrerad lista eller en punktlista.

Symbol

Flytta ned med understycken