Numrering av

Stänger av numrering eller punktuppställning i det aktuella stycket eller de markerade styckena.

Symbol

Numrering av