Infoga kolumn

Infogar en eller flera kolumner i tabellen, nedanför markeringen. Du kan infoga flera kolumner samtidigt genom att öppna dialogrutan (vÀlj Tabell - Infoga - Kolumner), eller genom att markera flera kolumner innan du klickar pÄ ikonen. Om du anvÀnder den senare metoden fÄr de infogade kolumnerna samma relativa bredd som de markerade kolumnerna.

Symbol

Infoga kolumn