Länka

Länkar den markerade ramen till nästa ram. Texten bryts automatiskt från ram till ram.

Symbol

Länka

Infoga, redigera och länka textramar