Numrering på/av

Lägger till eller tar bort numrering i markerade stycken. Du definierar numreringsformat genom att välja Format - Punktuppställningstecken. Om du vill visa raden Punktuppställningstecken, väljer du Visa - Verktygsrader - Punktuppställningstecken.

Symbolen Info

Vissa punktuppställningsalternativ är inte tillgängliga när du arbetar i webblayout.


Symbol

Numrering på/av

Punkter och numrering