Anpassa adresslista

Anpassar adresslistan för dokumenten i den kopplade utskriften.

Adresslisteelement

Markera de fÀlt som du vill flytta, radera eller byta namn pÄ.

^

Klicka om du vill flytta det markerade fÀltet upp en post i listan.

v

Klicka om du vill flytta det markerade fÀltet ned en post i listan.

LĂ€gg till

Infogar ett nytt textfÀlt.

Radera

Tar bort det markerade fÀltet.

Byt namn

Byter namn pÄ det markerade textfÀltet.