Mail Merge Wizard - Adjust layout

Specify the position of the address blocks and salutations on the documents.

Address Block Position

FrÄn överkant

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan sidans överkant och adressblockets överkant.

Justera efter brödtext

Justerar ramen som innehÄller adressblock mot vÀnster sidmarginal.

FrÄn vÀnster

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan sidans vÀnstra kant och adressblockets vÀnstra kant.

Salutation Position

Upp

Flyttar hÀlsningsfrasen uppÄt.

NedÄt

Flyttar hÀlsningsfrasen nedÄt.

Preview area

Provides a preview of the salutation positioning on the page.

Zoom

VÀlj en förstoring för förhandsgranskningen.

AnvÀnd kommandona pÄ snabbmenyn i förhandsgranskningen nÀr du vill flytta vyn uppÄt och nedÄt.

Press the Finish button and use the Mail Merge Toolbar to finish the mail merge process.