Mail Merge Wizard - Select document type

Specify the type of mail merge document to create.

Brev

Skapar ett utskrivbart kopplat dokument.

E-postmeddelande

Skapar kopplade dokument som du kan skicka som e-postmeddelande eller som bilagor i e-postmeddelanden.

Next step: Mail Merge Wizard - Addresses