Alla diagram

Uppdaterar diagrammen i det aktuella dokumentet.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Verktyg - Uppdatera - Alla diagram