Alla förteckningar

Uppdatera alla förteckningar i det aktuella dokumentet. Du behöver inte placera markören i en förteckning innan du använder det här kommandot.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Verktyg - Uppdatera - Alla förteckningar