Sidformatering

Uppdaterar sidformaten i dokumentet och beräknar om antalet sidor som visas på statusraden.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Verktyg - Uppdatera - Sidformatering


Om dokumentet är stort kan siduppdateringen ta ett tag.