Fotnoter

Anger formateringen för fotnoter och slutnoter.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

VĂ€lj Verktyg - Fotnoter - fliken Fotnoter/slutnoter


Symbolen Info

Du kan ange ytterligare alternativ för fotnoter och slutnoter genom att vÀlja Format - Sida och sedan klicka pÄ fliken Fotnot.


Automatisk numrering

Nummer

Ange numreringsstil för fotnoter eller slutnoter.

Markering

Beskrivning

A, B, C

Stora bokstÀver

a, b, c

SmÄ bokstÀver

I, II, III

Stora romerska siffror

i, ii, iii

SmÄ romerska siffror

1, 2, 3

Arabiska siffror

A,... AA,... AAA,...

Numrering i alfabetisk ordning med stora bokstÀver. Efter de första 26 posterna börjar numreringen om pÄ "AA".

a,... aa,... aaa,...

Numrering i alfabetisk ordning med smÄ bokstÀver. Efter de första 26 posterna börjar numreringen om pÄ "aa".


RĂ€kning

Ange numreringsstil för fotnoter.

Alternativ

Betydelse

Per sida

Börjar om numreringen av fotnoter högst upp pÄ varje sida. Det hÀr alternativet Àr endast tillgÀngligt om alternativrutan Sidslut Àr markerad under Placering.

Per kapitel

Börjar om numreringen av fotnoter i början av varje kapitel.

Per dokument

Numrerar fotnoterna i dokumentet sekventiellt.


Börja med

Ange ordningstalet för den första fotnoten i dokumentet. Det hÀr alternativet Àr bara tillgÀngligt om du vÀljer "Per dokument" i rutan RÀknar.

Framför

Ange den text som ska skrivas framför fotnotens siffra i fotnotstexten. Om du till exempel vill visa "Not 1" skriver du "Not".

Bakom

Ange den text som ska skrivas efter fotnotens siffra i fotnotstexten. Skriv ")" om du vill visa "1)".

Symbolen Tips

Footnote numbers are left aligned by default in the footnote area. For right aligned footnote numbers first edit the paragraph style Footnote. Press F11 to open Styles dialog and select Footnote from the list of paragraph styles. Open the local menu with right click and choose Modify. Go to the Indents & Spacing tab page and set indent to 0 before and after the paragraph, including the first line. On Tabs tab page create a tab of right type at 12pt and a tab of left type at 14pt. Then in Footnotes/Endnotes Settings dialog enter \t into the Before and After edit boxes.


Position

Sidslut

Visar fotnoter lÀngst ned pÄ sidan.

Dokumentslut

Visar fotnoter i slutet av dokumentet som slutnoter.

Formatmallar

Du kan ge alla fotnoter i dokumentet samma formatering genom att anvÀnda en styckeformatmall pÄ fotnoterna.

Stycke...

VÀlj den styckeformatmall som ska anvÀndas av fotnoternas text.

Sida

VÀlj den sidformatmall som ska anvÀndas av fotnoterna.

Symbolen Info

Det hÀr alternativet Àr endast tillgÀngligt om alternativrutan Dokumentslut Àr markerad under Placering.


Teckenformatmallar

Du kan anvÀnda formatmallar pÄ fotnoter och fotnotstext. Du kan anvÀnda den fördefinierade formatmallen "Fotnot" eller definiera en egen formatmall.

TextomrÄde

VÀlj det teckenformat som du vill anvÀnda för fotnotstecknen i textomrÄdet i dokumentet.

FotnotsomrÄde

VÀlj det teckenformat som du vill anvÀnda för fotnotsiffrorna i fotnotsomrÄdet.

HÀnvisningstext för flersidiga fotnoter

Vid slutet av fotnoten

Ange den text som ska visas om fotnoterna fortsÀtter pÄ nÀsta sida, till exempel "FortsÀtter pÄ sida ". LibreOffice Writer infogar automatiskt sidnumret för nÀsta sida.

PÄ följande sida

Ange den text som ska visas om fotnoterna fortsÀtter frÄn föregÄende sida, till exempel "FortsÀttning frÄn sida ". LibreOffice infogar automatiskt sidnumret frÄn föregÄende sida.