Inställningar för fot-/slutnoter

Anger visningsalternativ för fotnoter och slutnoter.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Verktyg - Fotnoter/Slutnoter


Fotnoter

Anger formateringen för fotnoter och slutnoter.

Slutnoter

Anger formatering för slutnoter. Här väljer du typ av numrering för slutnoterna och vilka formatmallar som ska användas.