Numrering

Den hÀr fliken anvÀnds för att definiera hur kapitlets numrering ska visas.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Tools - Chapter Numbering - Numbering tab


NivÄ

Click the chapter and outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for the paragraph style, to all of the levels, click "1-10".

Nummer

Ange formatering för den valda kapitelnivÄn.

Styckeformatmall

Select the paragraph style that you want to assign to the selected chapter and outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

Nummer

VÀlj den numreringsformatmall som du vill anvÀnda pÄ den markerade kapitelnivÄn.

Urval

Funktion

A, B, C, ...

Versaler

a, b, c, ...

Gemener

I, II, III, ...

Versala romerska siffror

i, ii, iii, ...

Gemena romerska siffror

1, 2, 3, ...

Arabiska siffror

A,... AA,... AAA,...

Alfabetisk numrering med identiska versaler, dÀr antalet bokstÀver anger kapitelnivÄn. Det andra numret pÄ nivÄ tre blir t.ex. "BBB".

a,... aa,... aaa,...

Alfabetisk numrering med identiska gemener, dÀr antalet bokstÀver anger kapitelnivÄn. Det tredje numret pÄ nivÄ tvÄ blir t.ex. "cc".

Utan

Inga numreringstecken. Endast de tecken som har definierats som skiljetecken visas vid radens början.


Teckenformatmall

VÀlj format för numreringstecknet.

Visa undernivÄer

VÀlj antalet kapitelnivÄer som ska ingÄ i kapitelnumreringen. Om du t.ex. vÀljer "3" visas tre nivÄer av kapitelnumrering: 1.1.1

Skiljetecken framför

Skriv in den text som ska visas före kapitelnumret. Du kan t.ex. skriva "Kapitel " om du vill visa "Kapitel 1".

Skiljetecken bakom

Skriv in den text som ska visas efter kapitelnumret. Du kan t.ex. skriva "." (punkt) om du vill visa "1.".

Börja med

Ange det nummer dÀr du vill börja om kapitelnumreringen.