Sammanfoga tabell

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Tabell - Sammanfoga tabeller


Om du väljer det här kommandot när markören befinner sig mitt i tre tabeller under/intill varandra, uppmanas du att välja vilken tabell som sammanfogningen ska göras med.