Använd och redigera ändringar

Formaterar filen automatiskt enligt de inställningar du har gjort under Verktyg - AutokorrigeringAlternativ. I dialogrutan ombeds du acceptera eller ignorera ändringarna.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - AutoCorrect - Apply and Edit Changes


Acceptera alla

Applies all of the formatting changes.

Avböj allt

Rejects all of the formatting changes.

Redigera ändringar

Opens a dialog where you can accept or reject AutoCorrect changes. You can also view the changes made by a specific author or on a specific date.

Manage Changes, Filter tab