Autokorrigering

Formaterar filen automatiskt enligt de inställningar du har gjort under Verktyg – Autokorrigering Alternativ.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - AutoCorrect


Under inmatningen

Formaterar dokumentet automatiskt när du skriver text. Om du vill ange formateringsalternativ väljer duVerktyg - Autokorrigering Alternativoch klickar sedan på flikenAlternativ .

Använd

Formaterar filen automatiskt enligt de inställningar du har gjort under Verktyg – Autokorrigering Alternativ.

Använd och redigera ändringar

Formaterar filen automatiskt enligt de inställningar du har gjort under Verktyg - AutokorrigeringAlternativ. I dialogrutan ombeds du acceptera eller ignorera ändringarna.

Alternativ för autokorrigering

Ă–ppnar dialogrutan Autokorrigering.

Om du vill öppna dialogrutan Autoformat för tabeller, klickar du i en tabellcell och väljer Tabell - Autoformat.