Optimal höjd

Justerar radhöjden automatiskt efter innehållet i cellerna. Det här är standardinställningen för nya tabeller.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Tabell - Anpassa - Optimal radhöjd

Öppna verktygsraden Optimera från tabellraden och klicka på

Ikon

Optimal radhöjd


Symbolen Info

Det här alternativet är bara tillgängligt om tabellen innehåller en rad med fast radhöjd.