Fot-/slutnoter

Anger var fotnoter och slutnoter ska visas och deras numreringsformat.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Menyn Infoga - OmrÄde... - fliken Fot-/slutnoter

Menyn Format - OmrÄden... - kommandoknappen Alternativ - fliken Fot-/slutnoter


Fotnoter

Samla vid textslut

LÀgger till fotnoter i slutet av omrÄdet. Om omrÄdet strÀcker sig över mer Àn en sida, lÀggs fotnoterna till nederst pÄ den sida dÀr fotnotsankare visas.

Starta numrering pÄ nytt

Börjar om fotnotsnumreringen pÄ det nummer du anger.

Börja med

Ange det nummer du vill tilldela fotnoten.

Eget format

Anger ett eget numreringsformat för fotnoter. Den hÀr kryssrutan Àr bara tillgÀnglig om kryssrutan Starta numrering pÄ nytt Àr markerad.

Framför

Ange den text som ska visas framför fotnotsnumret.

RotationsfÀlt eget format

VÀlj numreringsformatmall för fotnoterna.

Bakom

Skriv in den text som ska visas efter fotnotsnumret.

Slutnoter

Samla vid omrÄdets slut

LÀgger till slutnoter i slutet av omrÄdet.

Starta numrering pÄ nytt

Börjar om slutnotsnumreringen pÄ det nummer du anger.

Börja med

Ange det nummer du vill tilldela slutnoten.

Eget format

Anger ett eget numreringsformat för fotnoter. Den hÀr kryssrutan Àr bara tillgÀnglig om kryssrutan Starta numrering pÄ nytt Àr markerad.

Framför

Ange den text som ska visas framför slutnotsnumret.

RotationsfÀlt eget format

VÀlj numreringsformatmall för slutnoterna.

Bakom

Skriv in den text som ska visas efter slutnotsnumret.