Anfanger

Formaterar den första bokstaven i ett stycke med en versal bokstav i större teckenstorlek, som kan strÀcka sig över flera rader. Stycket mÄste omfatta minst det antal rader som du anger i rutan Rader.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Menyn Format - Stycke... - fliken AnfangsbokstÀver

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Drop Caps tab


InstÀllningar

Visa anfanger

AnvÀnder anfanginstÀllningen i det markerade stycket.

Helt ord

Visar den första bokstaven i det första ordet i stycket med en anfang, och de ÄterstÄende tecknen i ordet i större stil.

Antal tecken

Ange hur mÄnga tecken som ska konverteras till anfang.

Rader

Ange hur mÄnga rader som anfangen kan strÀcka sig över, rÀknat frÄn den första raden i stycket och nerÄt. Anfanger kan inte sÀttas in i kortare stycken. Du kan vÀlja ett vÀrde mellan 2 och 9 rader.

AvstÄnd till text

Ange hur mycket utrymme som ska lÀmnas mellan anfangen och resten av texten i stycket.

InnehÄll

Anfangstext

Ange den text som ska visas som anfang i stÀllet för de första bokstÀverna i stycket.

Teckenformatmall

VÀlj den formatmall som anfangen ska formateras med. Om du vill anvÀnda den aktuella formateringen i stycket vÀljer du [Ingen].

FörhandsgranskningsfÀlt

Visar en förhandsgranskning av den aktuella markeringen.