Textflöde

Ange inställningar för avstavning och sidbrytningar.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Format - Stycke... - fliken Textflöde

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Text Flow tab

Menyn Redigera - Sök och ersätt... - Format... - fliken Textflöde


Avstavning

Ange alternativ för avstavning i textdokument.

Automatiskt

Infogar bindestreck automatiskt på de ställen där det behövs i stycket.

tecken i slutet av raden

Ange det minsta antal tecken som ska lämnas vid slutet av raden framför ett bindestreck.

tecken i början av raden

Ange det minsta antal tecken som måste visas i början av raden efter bindestrecket.

högsta antal bindestreck efter varandra

Ange det största tillåtna antalet rader som får avstavas efter varandra.

Brytningar

Ange alternativ för sid- eller kolumnbrytningar.

Infoga

Markera den här kryssrutan och välj vilken typ av brytningar som du vill använda.

Typ

Välj den typ av brytning som du ska infoga.

Position

Välj var brytningen ska infogas.

Med sidformatmall

Markera den här kryssrutan och välj sedan den sidformatmall som du vill använda för den första sidan efter brytningen.

Sidformatmall

Välj den formatmall som ska användas på den första sidan efter brytningen.

Sidnummer

Enter the page number for the first page that follows the break. If you want to continue the current page numbering, leave the checkbox unchecked.

Alternativ

Ange textflödesalternativ för stycken som finns före och efter en sidbrytning.

Dela inte stycke

Flyttar hela stycket till nästa sida eller kolumn när en brytning infogas.

Håll ihop stycken

Håller ihop det aktuella stycket med nästa stycke när en sid- eller kolumnbrytning infogas.

Kontroll av enstaka rader underst

Anger det minsta antalet rader i ett stycke innan en sidbrytning. Markera den här kryssrutan och ange ett antal i rutan Rader. Om antalet rader i slutet av sidan är mindre än antalet rader i rutan Rader flyttas stycket till nästa sida.

Kontroll av enstaka rader överst

Anger det minsta antalet rader i ett stycke på den första sidan efter brytningen. Markera den här kryssrutan och ange ett antal i rutan Rader. Om antalet rader överst på sidan är mindre än antalet rader i rutan Rader flyttas brytningen.

Horungar.