Ändra storlek på och flytta ramar och objekt med tangentbordet

Du kan flytta och ändra storlek på markerade ramar och objekt med tangentbordet.

Flytta en markerad ram eller ett markerat objekt genom att trycka på en piltangent. Du flyttar en pixel i taget genom att hålla ned och trycka på en piltangent.

Om du vill ändra storlek på en markerad ram eller ett markerat objekt trycker du först Ctrl+Tabb. Ett av handtagen börjar blinka för att visa att det är markerat. Om du vill markera ett annat handtag trycker du på Ctrl+Tabb igen. Tryck på en piltangent för att ändra storleken på objektet med en rasterenhet. Du ändrar storleken med en pixel i taget genom att hålla ned och trycka på en piltangent.

The increment by which you move an object with the keyboard is determined by the document grid. To change the properties of the document grid, choose - LibreOffice Writer - Grid.

Använda kortkommandon (tillgänglighet för LibreOffice Writer)