Förteckning

Följande alternativ är tillgängliga när du väljer Objektförteckning som typ av förteckning.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Objects is the selected type)


Typ och rubrik

Ange förteckningens typ och rubrik.

Typ

Ange vilken typ av förteckning som du vill infoga. De tillgängliga alternativen under den här fliken beror på vilken typ av förteckning du väljer. Om markören befinner sig i en förteckning när du väljer Infoga - Förteckningar - Förteckningar, så kan du sedan redigera förteckningen.

Rubrik

Ange en rubrik på den markerade förteckningen.

Skyddad mot manuella ändringar

Förhindrar att innehållet i förteckningen ändras. Manuella ändringar som du gör i en förteckning går förlorade när förteckningen uppdateras. Om du vill bläddra med markören genom ett skyddat område väljer du – LibreOffice Writer – Formateringshjälp och markerar sedan kryssrutan Markör i skyddade områden – Aktiverad.

Skapa förteckning för

Välj om du vill skapa en förteckning för dokumentet eller för det aktuella kapitlet.

Skapa från följande objekt

Välj de objekttyper som du vill ta med i en objekttabell.