Förteckning

Följande alternativ är tillgängliga när du väljer Tabellförteckning som typ av förteckning.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Index of Tables is the selected type)


Typ och rubrik

Ange förteckningens typ och rubrik.

Typ

Ange vilken typ av förteckning som du vill infoga. De tillgängliga alternativen under den här fliken beror på vilken typ av förteckning du väljer. Om markören befinner sig i en förteckning när du väljer Infoga - Förteckningar - Förteckningar, så kan du sedan redigera förteckningen.

Rubrik

Ange en rubrik på den markerade förteckningen.

Skyddad mot manuella ändringar

Förhindrar att innehållet i förteckningen ändras. Manuella ändringar som du gör i en förteckning går förlorade när förteckningen uppdateras. Om du vill bläddra med markören genom ett skyddat område väljer du – LibreOffice Writer – Formateringshjälp och markerar sedan kryssrutan Markör i skyddade områden – Aktiverad.

Skapa förteckning för

Välj om du vill skapa en förteckning för dokumentet eller för det aktuella kapitlet.

Skapa från

Ange den information som ska kombineras för att skapa en förteckning.

Bildtexter

Skapar förteckningsposter av bildtexter. Du kan lägga till en bildtext i ett objekt genom att markera objektet och välja Infoga - Bildtext.

Område

Välj vilken bildtextkategori som du vill använda i förteckningsposter.

Visning

Välj vilken del av bildtexten som du vill använda i förteckningsposter. Följande tabell innehåller en lista med tillgängliga bildtextalternativ, baserade på bildtexten "Illustration 24: Solen", där "Illustration 24" har genererats automatiskt, och ": Solen" har lagts till av användaren.

Val i listrutan Visning

Post i förteckningen

Referenstext

Illustration 24: Solen

Kategori och nummer

Illustration 24

Bildtext

Solen


Om du väljer "Bildtext" visas inte interpunktionen och mellanslaget i början av bildtexten i förteckningsposten.

Objektnamn

Skapar förteckningsposter av objektnamn. Du kan visa objektnamn i t.ex. Navigator, och ändra dem på snabbmenyn.