Förteckning

The following options are available when you select Table of Contents as the index type.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Contents is the selected type)


Typ och rubrik

Ange förteckningens typ och rubrik.

Typ

Ange vilken typ av förteckning som du vill infoga. De tillgängliga alternativen under den här fliken beror på vilken typ av förteckning du väljer. Om markören befinner sig i en förteckning när du väljer Infoga - Förteckningar - Förteckningar, så kan du sedan redigera förteckningen.

Rubrik

Ange en rubrik på den markerade förteckningen.

Skyddad mot manuella ändringar

Förhindrar att innehållet i förteckningen ändras. Manuella ändringar som du gör i en förteckning går förlorade när förteckningen uppdateras. Om du vill bläddra med markören genom ett skyddat område väljer du – LibreOffice Writer – Formateringshjälp och markerar sedan kryssrutan Markör i skyddade områden – Aktiverad.

Skapa förteckning för

Välj om du vill skapa en förteckning för dokumentet eller för det aktuella kapitlet.

Utvärdera till nivå

Ange antalet rubriknivåer som ska finnas i förteckningen.

Skapa från

I det här området anger du vilken information som ska ingå i en förteckning.

Disposition

Skapar en förteckning med kapitelnivåer, d.v.s. stycken som är formaterade med någon av de fördefinierade rubrikformatmallarna Rubrik 1 - 10 läggs till i förteckningen.

Du kan även ange dispositionsnivåerna under fliksidan Disposition och numrering för Formatet - dialogrutan Stycke.

Ytterligare mallar

Tar med de styckeformatmallar du anger i dialogrutan Tilldela mall som förteckningsposter. Du kan välja de styckeformatmallar du vill använda i förteckningen genom att klicka på knappen Tilldela mall till höger om den här rutan.

Tilldela mall

Öppnar dialogrutan Tilldela mall där du kan välja vilka styckeformatmallar som ska användas i förteckningen.

Förteckningsmarkeringar

Tar med de förteckningsposter du infogade genom att välja Infoga - Förteckningar - Post i förteckningen.