Infoga förteckningspost

Skapar en post i en förteckning av den markerade texten.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry

Öppna verktygsraden Infoga, klicka på

Ikon

Post


To edit an index entry, place the cursor in front of the index field, and then choose Edit - Reference - Index Entry...

Du kan låta dialogrutan Infoga förteckningspost vara öppen när du markerar och infogar förteckningsposter.

Markering

Förteckning

Välj vilken förteckning som posten ska tillhöra.

Post

Visar texten som är markerad i dokumentet. Om du vill kan du använda ett annat ord för förteckningsposten. Den markerade texten i dokumentet påverkas inte.

Sorteringskod 1

Gör den aktuella markeringen till en underpost till det ord du skriver här. Om du till exempel har markerat "kallt" och skriver in "väder" som sorteringskod 1, kommer förteckningsposten att bli "väder, kallt".

Sorteringskod 2

Gör den aktuella markeringen till en underordnad underpost till den första nyckeln. Om du till exempel har markerat "kallt" och skriver in "väder" som sorteringskod 1 och "vinter" som sorteringskod 2, kommer förteckningsposten att bli "väder, vinter, kallt".

Fonetiskt uttal

Skriv in det fonetiska uttalet för motsvarande post. Om det till exempel finns fler än ett uttal för ett japanskt kanji-ord, skriver du det korrekta uttalet som ett katakana-ord. Kanji-ordet kommer sedan att sorteras efter det fonetiska uttalet. Alternativet är bara tillgängligt om du har aktiverat stöd för asiatiska språk.

Huvudpost

Gör den markerade texten till en huvudpost i en alfabetisk förteckning. LibreOffice visar sidnumret för huvudposten i ett annat format än andra poster i förteckningen.

Nivå

Poster som använder styckeformatet "Rubrik X" (X = 1-10) kan läggas till innehållsförteckningen automatiskt. Nivån på posten i förteckningen motsvarar dispositionsnivån för rubrikformatmallen.

Symbolen Info

Det här alternativet är endast tillgängligt för innehållsförteckningar och användardefinierade förteckningsposter.


Använd på alla liknande texter

Markerar alla andra förekomster av den markerade texten i dokumentet. Text i sidhuvuden, sidfötter, ramar och bildtexter inkluderas inte.

Det går inte att använda den här funktionen för en Förteckningspost som du har skrivit in manuellt i dialogrutan.

Symbolen Tips

Om du vill ha med alla förekomster av ett textstycke i en förteckning, markerar du texten och väljer Redigera - Sök och ersätt och klickar på Sök alla. Välj sedan Infoga - Förteckningar - Post och klicka på Infoga.


Exakt jämförelse

Distinguishes between uppercase and lowercase characters.

Bara hela ord

Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

Infoga

Markerar en förteckningspost i din text.

Stäng

Stänger dialogen.

Ny användardefinierad förteckning

Öppnar dialogrutan Skapa ny användardefinierad förteckning som du använder för att skapa en anpassad förteckning.

Namn

Ange namnet på den nya användardefinierade förteckningen. Den nya förteckningen läggs till i listan över tillgängliga förteckningar och tabeller.

Använda förteckningar