Korsreferens

HÀr infogar du referenserna eller referensfÀlten i det aktuella dokumentet. Referenserna Àr referensfÀlt inom samma dokument eller i underdokument till ett samlingsdokument.

Fördelen med att infoga en korshÀnvisning som fÀltkommando Àr att du inte mÄste anpassa hÀnvisningarna manuellt sÄ snart du Àndrar nÄgot i dokumentet. Du behöver bara uppdatera fÀltkommandona med F9, sÄ stÀmmer korshÀnvisningarna igen.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

VĂ€lj Infoga - FĂ€lt - Annan - Korsreferenser

VÀlj kommandot Infoga - KorshÀnvisning


Infoga korshÀnvisningar

Typ

Visar tillgÀngliga fÀlttyper. Vill du lÀgga till ett fÀlt i dokumentet klickar du pÄ fÀlttyp, klickar pÄ ett fÀlt i listan Urval och klickar sedan pÄ Infoga. Följande fÀlt Àr tillgÀngliga:

Typ

Betydelse

SĂ€tt referens

SÀtter mÄlet för en korshÀnvisning. Under Namn anger Du en beteckning för referensen. Denna visas sedan i listrutan Urval nÀr referensen infogas.

I HTML dokument tas dock ingen hÀnsyn till de referensfÀlt som infogats pÄ detta vis. Som mÄl för en korshÀnvisning i ett HTML dokument mÄste Du infoga ett bokmÀrke.

Infoga referens

Infogar en korshÀnvisning till ett annat stÀlle i dokumentet. Du mÄste ha definierat det motsvarande stÀllet i texten tidigare med "SÀtt referens". Det Àr bara dÄ som Du kan infoga en hÀnvisning genom att vÀlja ett fÀltnamn under Urval.

I samlingsdokument kan du Àven hÀnvisa frÄn ett deldokument till ett annat. Observera att referensens namn inte visas i urvalsfÀltet och att du mÄste skriva in det "för hand".

I HTML dokument tas dock ingen hÀnsyn till de referensfÀlt som infogats pÄ detta vis. För korshÀnvisningar i HTML dokument mÄste Du infoga en hyperlÀnk.

Rubriker

I urvalsrutan visas en lista över alla rubriker i samma turordning som i dokumentet.

Numrerade stycken

I urvalsrutan visas en lista över alla numrerade rubriker och stycken i samma turordning som i dokumentet.

BokmÀrken

Om du har infogat ett bokmÀrke i dokumentet via Infoga - BokmÀrke, sÄ visas Àven posten "BokmÀrken" under fliken Referenser. BokmÀrken anvÀnder du för att markera vissa textavsnitt inom ett dokument. I ett textdokument kan du med hjÀlp av infogade bokmÀrken t.ex. snabbt hoppa frÄn ett stÀlle i dokumentet till ett annat.

I ett HTML dokument blir de hÀr bokmÀrkena ankare <A name>, som bestÀmmer t.ex. hyperlÀnkarnas mÄl.

Fotnoter

Om dina dokument innehÄller en fotnot kan du vÀlja Fotnotsposten. En referens till en fotnot returnerar fotnotsnumret.

(Infogade objekt med bildtexter)

Du kan ange hÀnvisningar till objekt som har bildtexter. Exempelvis kan du infoga en bild, högerklicka pÄ den och vÀlja Bildtext. Nu visas objektet som en numrerad "Illustration" i listan.


Symbolen Tips

Referenser Àr fÀltkommandon. Om du vill ta bort en referens raderar du fÀltkommandot. Om du har satt en lÀngre text som referens, och inte vill skriva in den pÄ nytt nÀr du har raderat referensen kan du markera texten och kopiera den till urklippet. Sedan kan du infoga den igen som "oformaterad text" pÄ samma stÀlle igen med kommandot Redigera - Klistra in innehÄll. DÄ bibehÄlls sjÀlva texten medan referensen raderas.


Markering

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, select a format in the "Insert reference to" list, and then click Insert.

Symbolen Tips

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


Klicka pÄ önskat format i listan Infoga referens till.

Infoga referens till

VÀlj det format som du vill anvÀnda för det valda referensfÀltet. Följande format Àr tillgÀngliga:

Format

Betydelse

Sida

Infogar numret pÄ den sida som innehÄller hÀnvisningens mÄl.

HĂ€nvisning

Infogar den fullstÀndiga texten i hÀnvisningens mÄl. För fotnoter infogas fotnotsnumret.

Över/under

Infogar "ovan" eller "nedan" beroende pÄ platsen för hÀnvisningens mÄl relativt korshÀnvisningen.

Som sidformatmall

Infogar numret pÄ den sida som innehÄller hÀnvisningens mÄl i det format som anges i sidformatmallen.

Nummer

Infogar rubrikens eller det numrerade styckets nummer, inklusive överordnade nivÄer beroende pÄ sammanhanget. Se noteringen nedanför den hÀr tabellen för mer information.

Nummer (inget sammanhang)

Infogar endast rubrikens eller det numrerade styckets nummer.

Nummer (hela sammanhanget)

Infogar rubrikens eller det numrerade styckets nummer, inklusive alla överordnade nivÄer.

Kapitel

Infogar numret pÄ det kapitel som innehÄller hÀnvisningens mÄl.

Kategori och nummer

Infogar kategorin (bildtexttypen) och numret för hÀnvisningens mÄl. Alternativet Àr endast tillgÀngligt nÀr hÀnvisningens mÄl Àr ett objekt med en bildtext.

Bildtext

Infogar bildtexten för mÄlreferensen. Alternativet Àr endast tillgÀngligt nÀr hÀnvisningens mÄl Àr ett objekt med en bildtext.

Nummer

Infogar bildtextnumret för mÄlreferensen. Alternativet Àr endast tillgÀngligt nÀr mÄlreferensen Àr ett objekt med en bildtext.


Symbolen Info

Formatet "Nummer" infogar rubrikens eller det numrerade styckets nummer. Överordnade nivĂ„er inkluderas om det behövs, beroende pĂ„ sammanhanget.


Symbolen Info

Om du t.ex. Àr i kapitel 1, avsnitt 2, delavsnitt 5 kan det skrivas 1.2.5. NÀr du infogar en referens till text i ett tidigare delavsnitt "1.2.4" och du tillÀmpar "Tal"-format visas referensen som "4". Om numreringen i det hÀr exemplet Àr instÀlld pÄ att visa fler undernivÄer visas samma referens som "2.4" eller "1.2.4", beroende pÄ instÀllningarna. Om du anvÀnder "Talformatet(fullstÀndig kontext)" ser du alltid "1.2.4", oavsett hur det numrerade stycket har formaterats.


Namn

Skriv namnet pÄ det anvÀndardefinierade fÀlt som du ska skapa. Du anger ett mÄl genom att klicka pÄ SÀtt referens i listan Typ, skriva ett namn i rutan och sedan klicka pÄ Infoga. NÀr du vill referera till det nya mÄlet klickar du pÄ mÄlnamnet i listan Urval.

NÀr Du anvÀnder hÀnvisningar till ett samlingsdokuments olika deldokument, sÄ mÄste Du skriva in namnet pÄ en referens manuellt om den inte finns i samma deldokument.

VĂ€rde

Ange innehÄllet du vill lÀgga till i ett anvÀndardefinierat fÀlt.

NÀr Du sÀtter en referens till en markering i texten, sÄ anvÀnds den aktuella markeringen som fÀltinnehÄll.