Infoga bokmärke

Infogar ett bokmärke där markören är placerad. Du kan sedan använda Navigator för att snabbt hoppa till den markerade platsen vid ett senare tillfälle. I HTML-dokument konverteras bokmärken till ankare som du kan hoppa till via hyperlänkar.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Infoga - Bokmärke...

Öppna verktygsraden Infoga, klicka på

Icon

Bokmärke


Om du vill hoppa till ett visst bokmärke trycker du på F5 för att öppna fönstret Navigator. Klicka sedan på plustecknet (+) intill Bokmärke och dubbelklicka på bokmärket.

Bokmärken

Skriv namnet på det bokmärke som du ska skapa. Den nedre listan innehåller alla bokmärken i det aktuella dokumentet. Om du vill ta bort ett bokmärke markerar du det i listan, och klickar på Radera.

Du kan inte använda följande tecken i ett bokmärkesnamn: / \ @ : * ? " ; , . #

Radera

Om du vill ta bort ett bokmärke markerar du bokmärket i dialogrutan Infoga bokmärke och klickar på Radera. Det visas ingen bekräftelseruta.