Utskriftslayout

Displays how the document will look when you print it.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Visa - Webblayout.