Webblayout

Displays the document as it would be viewed in a Web browser. This is useful when you create HTML documents.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Visa - Webblayout.

På raden Verktyg aktiverar du

Icon

Web