Markeringar

Shows or hides shadings around fields in your document like non-breaking spaces, soft hyphens, indexes, and footnotes.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Visa - Markeringar

+F8