Redigera förteckningspost

Redigerar den markerade förteckningsposten. Klicka framför eller i förteckningsposten, och välj det här kommandot.

To insert an index entry, select a word in the document, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Edit - Reference - Index Entry...

Snabbmenyn Förteckningspost...


Markering

Redigerar den markerade förteckningsposten.

Förteckning

Visar vilken typ av förteckning som den markerade posten hör till. Det går inte att ändra förteckningstypen för en förteckningspost med den här dialogrutan. Om du vill ändra typen av förteckning måste du först ta bort posten från dokumentet och sedan infoga den igen i en annan förteckningstyp.

Post

Redigera förteckningsposten om det behövs. När du ändrar en förteckningspost visas den nya texten endast i förteckningen, och inte på den plats där postens fältkommando finns i dokumentet. Du kan till exempel infoga en förteckningspost med kommentarer, som "Grunder, se även Allmänt".

Sorteringskod 1

Om du vill skapa en förteckning med flera nivåer skriver du namnet på den första nivåns förteckningspost eller väljer ett namn i listan. Den aktuella förteckningsposten läggs till under det här namnet.

Sorteringskod 2

Skriv namnet på den andra nivåns förteckningspost eller välj ett namn från listan. Den aktuella förteckningsposten läggs till under det här namnet.

Nivå

Ändrar dispositionsnivån för en post i en innehållsförteckning.

Fonetiskt uttal

Skriv in det fonetiska uttalet för motsvarande post. Om det till exempel finns fler än ett uttal för ett japanskt kanji-ord, skriver du det korrekta uttalet som ett katakana-ord. Kanji-ordet kommer sedan att sorteras efter det fonetiska uttalet. Alternativet är bara tillgängligt om du har aktiverat stöd för asiatiska språk.

Radera

Tar bort den markerade posten från förteckningen. Den text i dokumentet som hör till posten påverkas inte.

Stoppil åt vänster

Hoppar till första förteckningsposten av samma typ i dokumentet.

Icon

Stoppil åt vänster

Stoppil åt höger

Går till den sista förteckningsposten av samma typ i dokumentet.

Icon

Stoppil åt höger

Vänsterpil

Går till den föregående förteckningsposten av samma typ i dokumentet.

Icon

Vänsterpil

Högerpil

Går till den nästa förteckningsposten av samma typ i dokumentet.

Icon

Högerpil

Symbolen Tips

Du kan också snabbt hoppa till olika förteckningsposter i dokumentet med hjälp av navigationslisten.