Fotnot/slutnot

Redigerar förankringsplatsen för den markerade slutnoten eller fotnoten. Klicka framför eller bakom noten, och vÀlj det hÀr kommandot.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Menyn Redigera - Fotnot...


Om du vill Àndra texten i en fotnot eller slutnot klickar du i fotnotsomrÄdet lÀngst ned pÄ sidan, eller i slutet av dokumentet.

Symbolen Info

Om du snabbt vill gÄ till en fotnots- eller slutnotstext klickar du pÄ noten i dokumentet. Du kan ocksÄ stÀlla markören framför eller bakom noten och trycka Ctrl+Skift+PgDn. Om du vill gÄ tillbaka till noten i dokumentet trycker du pÄ PgUp.


Nummer

Anger numreringsformatet för fotnoten eller slutnoten.

Automatisk

Numrerar automatiskt de fotnoter eller slutnoter som du infogar. Om du vill Àndra instÀllningarna för den automatiska numreringen vÀljer du Verktyg - Fotnoter/slutnoter.

Tecken

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter or number. To assign a special character, click the button at the bottom.

Choose

Infogar ett specialtecken som förankringspunkt för en fotnot eller slutnot.

Symbolen Tips

To change the format of a footnote or endnote anchor or text, select it, and then choose Format - Character. You can press to open the Styles window and modify the footnote or endnote paragraph style.


Typ

Markera den typ av not som du ska infoga (slutnot eller fotnot). Den text som hör till en fotnot infogas lÀngst ned pÄ sidan, och texten för en slutnot infogas i slutet av dokumentet.

Fotnot

Konverterar en slutnot till en fotnot.

Slutnot

Konverterar en fotnot till en slutnot.

VĂ€nsterpil

GÄr till föregÄende fotnot eller slutnot i dokumentet.

Icon

FöregÄende fotnot

Högerpil

GÄr till nÀsta fotnot eller slutnot i dokumentet.

Icon

NĂ€sta fotnot

Dialogrutan Infoga - Fotnot/slutnot.