Redigera fältkommandon

Öppnar en dialogruta som du kan använda för att redigera egenskaperna för ett fält. Klicka framför fältet och välj kommandot. I dialogrutan kan du använda pilknapparna för att gå till nästa eller föregående fält.

Du kan också dubbelklicka på ett fält i dokumentet för att öppna fältet för redigering.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Redigera - Fält...


Symbolen Tips

To change the view between field names and field contents in your document, choose View - Field Names.


Symbolen Info

Om du har markerat en DDE-länk i dokumentet och väljer Redigera - Fältkommando öppnas dialogrutan Redigera länkar.


Symbolen Info

Om du klickar framför ett fältkommando av typen "avsändare" och väljer Redigera - Fältkommando visas dialogrutan Användardata.


Typ

Visar vilken typ av fält du redigerar.

Symbolen Info

Följande kontroller i dialogrutan visas bara när du har markerat motsvarande typ av fält.


Urval

Visar alternativen för fältet, till exempel "fixera". Om du vill kan du klicka på ett annat alternativ för den markerade fälttypen.

Format

Välj format för innehållet i fältet. För datum, tid, och användardefinierade fält kan du även klicka på "Ytterligare format" i listan och välja ett annat format. Vilka format du kan använda beror på vilken typ av fält du arbetar med.

Korrigering

Visar korrigeringen för den aktuella fälttypen, till exempel "Nästa sida", "Sidantal" eller "Föregående sida". Du kan skriva in ett nytt korrigeringsvärde som läggs till på det sidnummer som visas.

Varningssymbol

Om du vill ändra faktiskt sidnummer och inte det som visas, ska du inte användaKorrigerings-värdet. Vill du ändra sidnummer, läs guidenSidnummer.


Nivå

Ändrar de definierade värdena och dispositionsnivåerna för fälttypen "Kapitel".

Namn

Visar namnet på en fältvariabel. Du kan skriva in ett nytt namn om det behövs.

Värde

Visar fältvariabelns aktuella värde. Du kan skriva in ett nytt värde om det behövs.

Fixera innehåll

Infogar fältet som statiskt innehåll, d.v.s. fältet går inte att uppdatera.

Villkor

Visar de villkor som måste vara uppfyllda för att fältet ska aktiveras. Du kan skriva in ett nytt villkor om det behövs.

Så, annars

Ändrar fältinnehållet som visas beroende på om fältvillkoret är uppfyllt eller inte.

Makro...

Öppnar Makroväljaren där du kan välja vilket makro som ska köras när du klickar på det markerade fältet i dokumentet. Den här knappen är endast tillgänglig för funktionsfältet "Utför makro".

Hänvisning

Infoga eller ändra referenstexten för det markerade fältet.

Makronamn

Visar namn på det makro som är kopplat till det markerade fältet.

Platshållare

Visar platshållartexten för det markerade fältet.

Infoga text

Visar den text som är kopplad till en beräkning.

Formel

Visar formeln för ett formelfält.

Osynligt

Döljer fältinnehållet i ett dokument. Fältet infogas som en smal grå markering i dokumentet. Det här alternativet är bara tillgängligt för fälttyperna "Sätt Variabel" och "Användarfält".

Tilldela

Lägger till det användardefinierade fältet i listan Urval.

Symbol

Överta

Radera

Tar bort det användardefinierade fältet från urvalslistan. Du kan bara ta bort fält som inte används i det aktuella dokumentet. Om du vill ta bort ett fält från listan som används i det aktuella dokumentet, raderar du först alla förekomster av fältet i dokumentet, och tar sedan bort det från listan.

Ikon

Radera

Databasurval

Välj en registrerad databas som du vill infoga fältet från. Du kan också ändra vilken tabell eller fråga som det markerade fältet refererar till.

Datapostnummer

Visar databaspostens postnummer som infogas när villkoret för fälttypen "Alla poster" är uppfyllt.

Vänsterpil

Går till föregående fält av samma typ i dokumentet. Den här knappen är bara aktiv om ett dokument innehåller mer än ett fält av samma typ.

Icon

Föregående fältkommando

Högerpil

Går till nästa fält av samma typ i dokumentet. Den här knappen är bara aktiv om ett dokument innehåller mer än ett fält av samma typ.

Icon

Nästa fältkommando

Om fält