Förhandsgranskning

Visar en förhandsgranskning av den utskrivna sidan eller stÀnger förhandsgranskningen.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Menyn Arkiv - Förhandsgranska

Ikon

Förhandsgranskning


AnvÀnd ikonerna i Förhandsgranskningsraden om du vill blÀddra igenom eller skriva ut sidorna i ett dokument.

Du kan Àven trycka pÄ knapparna Page Up och Page Down för att blÀddra igenom sidorna.

Symbolen Info

Du kan inte redigera dokumentet nÀr du Àr i förhandsgranskning.