Fönster

I fönstermenyn kan du öppna fönster. Där finns även en lista över öppna dokument.

Nytt fönster

Öppnar ett nytt fönster som visar innehållet i det aktuella fönstret. Du kan nu visa olika delar av dokumentet samtidigt.

Stäng

Stänger det aktuella fönstret. Välj Fönster - Stäng eller tryck på+F4. I förhandsgranskningen i LibreOffice Writer och Calc kan du stänga det aktuella fönstret genom att klicka på knappen Stäng förhandsgranskning.

Dokumentlista

Här visas en lista med alla öppna dokumentfönster (dokument). Även delade aktivitetsfönster visas. Det aktiva dokumentet indikeras av en bockmarkering framför namnet.