Justering

Du kan bestÀmma justeringen för flerradsformler liksom för formler med flera element pÄ en rad. Du skapar flerradsformler genom att ange ett NEWLINE-kommando i Kommando-fönstret.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Menyn Format - Justering...


Alignment Dialog

Horisontell

Anger horisontell justeringtyp för flerradsformler.

VĂ€nster

VĂ€nsterjusterar formeln.

Symbolen Tips

Text Àr alltid vÀnsterjusterad.


Centrerad

Centrerar formeln.

Höger

Högerjusterar formeln.

Standard

Om Du klickar pÄ den hÀr kommandoknappen, sparas de gjorda Àndringarna som standard för alla nya formler. Innan Àndringarna sparas fÄr Du en kontrollfrÄga.

Save Default Dialog