Avstånd

Du använder den här dialogrutan om du vill bestämma avståndet mellan formelelement. Avståndet anges som en procentsats i förhållande till basstorleken som angetts under Format - Teckenstorlekar.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Format - Avstånd...


Spacing Dialog

Med kommandoknappen Kategori väljer Du de formelelement för vilka Du ska definiera avstånd. Dialogrutan ändras så att dess utseende motsvarar den valda kategorin. I ett förhandsvisningsfönster visas vilka avstånd Du kan ändra i de aktuella rotationsfälten.

Kategori

Med den här knappen kan du markera kategorin som du vill ändra avståndet för.

Avstånd

Bestämmer avståndet mellan variabler och operatorer, mellan rader och mellan rottecken och radikand.

Avstånd

Definierar avståndet mellan variabler och operatorer.

Radavstånd

Bestämmer avståndet mellan rader.

Rotavstånd

Bestämmer avståndet mellan rottecknet och radikaler.

Index

Bestämmer avståndet i upphöjda och nedsänkta index.

Upphöjning

Bestämmer avståndet i upphöjda index.

Nedsänkning

Bestämmer avståndet i nedsänkta index.

Bråk

Bestämmer avståndet mellan bråkstrecket och täljaren eller nämnaren.

Täljare, höjd

Bestämmer avståndet mellan bråkstrecket och täljaren.

Nämnare, djup

Bestämmer avståndet mellan bråkstrecket och nämnaren.

Bråkstreck

Bestämmer bråkstreckets överskjutning och linjetjocklek.

Överskjutning

Bestämmer bråkstreckets överskjutning.

Linjestyrka

Bestämmer bråkstreckets linjetjocklek.

Gränser

Bestämmer avståndet mellan summasymbolen och begränsningsvillkoren.

Gränshöjd

Bestämmer avståndet mellan summasymbolen och den övre gränsen.

Gränsdjup

Bestämmer avståndet mellan summasymbolen och den lägre gränsen.

Parenteser

Bestämmer avståndet mellan parenteser och deras innehåll.

Vänster/höger överstorlek

Bestämmer det lodräta avståndet mellan innehållets överkant och hakparentesens överkant.

Avstånd

Bestämmer det vågräta avståndet mellan innehållet och hakparentesens överkant.

Skala alla parenteser

Fastställer skala för alla typer av parenteser. Om du sedan skriver (a over b) i fönstret Kommandon, kommer parentesen att omge hela argumentet. Oftast åstadkommer du detta genom att skriva left (a over b right ).

Överstorlek

Justerar procentuell överstorlek. Vid 0 procent sätts parenteserna så att de omger argumentet på samma höjd. Ju högre värde som anges, desto större blir det vertikala avståndet mellan innehållet i parenteserna och deras yttre kant. Fältet kan bara användas i kombination med Skala alla parenteser.

Matriser

Bestämmer det relativa avståndet mellan element i en matris.

Radavstånd

Bestämmer avståndet mellan matriselement i en rad.

Kolumnavstånd

Bestämmer avståndet mellan matriselement i en kolumn.

Ornament

Bestämmer avståndet för symboler i förhållande till variabler.

Primärhöjd

Definierar höjden på symbolerna i relation till referenslinjen.

Minimiavstånd

Bestämmer minsta avstånd mellan en symbol och en variabel.

Operatorer

Bestämmer avståndet mellan operatorer och variabler eller nummer.

Överstorlek

Bestämmer höjden från variabeln till operatorns övre kant.

Avstånd

Bestämmer det horisontella avståndet mellan operatorer och variabler.

Marginaler

Anger kantlinjen till formeln. Det här alternativet är särskilt användbart om du vill integrera formeln i en textfil för LibreOffice Writer. Använd inte storleksinställningen 0 eftersom det orsakar visningsproblem för texten som omger insättningspunkten.

Vänster

Den vänstra kanten finns mellan formeln och bakgrunden.

Höger

Den högra kanten finns mellan formeln och bakgrunden.

Uppe

Den översta kanten finns mellan formeln och bakgrunden.

Nere

Den nedersta kanten finns mellan formeln och bakgrunden.

Förhandsgranskningsfält

Visar en förhandsgranskning av den aktuella markeringen.

Standard

Inställningarna sparas som standardinställningar för alla nya formler. En säkerhetsvarning visas innan ändringarna sparas.

Save Default Dialog